RSS

Udgivet tags ‘Metro’

september 2nd, 2013 - 20:48 § i Nyt

Mere Metro

Vi skal have mere trafik ned under jorden. Derfor er jeg glad for, at der i Borgerrepræsentationen er tilslutning til et konservativt forslag om at sætte penge af til næste metro-linje. Vi ønsker at afsætte 200 mio kr til et forgreningskammer på City-metrolinjen, så den er forberedt på en ny [...] Læs mere.

juli 4th, 2011 - 20:35 § i Nyt

Naturcenter for børn og naturelskere

Fremover vil børnehavebørn og skolebørn kunne tage til Naturcentret i Amager Strandpark, når de skal ud at undersøge naturen. I Amager Strandparks bestyrelse arbejder vi aktivt på at opføre et naturcenter i strandens nordlige del – ved Helgoland – så børn fra København og Frede [...] Læs mere.

oktober 8th, 2010 - 20:26 § i Mærkesager

Trafik og parkering

Vi skal have mere Metro, en havnetunnel og masser af ekstra parkeringspladser. Ved at lægge trafikken ned under jorden, bliver der bedre luft og mere plads over jorden til gående, cyklister og lokal trafik. En havnetunnel skåner København for megen gennemkørende trafik i gadeplan. Flere parkeri [...] Læs mere.