RSS

Snerydning – det må kunne gøres bedre

Snerydningen i København er ikke ambitiøs nok
Pressemeddelelse af Jakob Næsager (C), Medl. af Københavns Borgerrepræsentation og Teknik- og Miljøudvalget, trafikordfører

Hvorfor ryddes cykelstier og veje i København ikke lige så hurtigt for sne, som på Frederiksberg? Først nu 4-5 dage efter sidste snefald er vejene og cykelstierne i København ved at være ryddet. Det er ikke ambitiøst nok.

Jeg vil derfor tage sagen op i teknik- og miljøudvalget på Københavns Rådhus.

Der er alt for lidt fokus på kerneydelsen, som efter min mening er, at københavnerne kan komme hurtigt og sikkert til arbejde og uddannelse. Der bliver brugt alt for mange penge på tant, fjas og fest.

Vi bruger rigtig mange penge på international profilering, hvor København markedsføres som verdens bedste cykelby, men tilsyneladende er borgmesteren ikke lige så hurtig, når det gælder om at få ryddet problemerne af vejen i dagligdagen. Det er i det daglige, at vi skal vise københavnerne, at København er en nok og sikker by at cykle i. Derfor hjælper det ikke at rejse jorden tyndt for at hjemtage priser, hvis kerneydelsen her hjemme i København halter.

Der bruges også mange penge på glittet papir. Fx. er der afsat 49 mio. kr. til sikre skoleveje, og heraf er 7 mio. kr. afsat til informationskampagner. Vi ville have fået mere sikre skoleveje, hvis de havde været ryddet for sne, i stedet for at købe avisannoncer m.v. for 7 mio. kr. for at fortælle om sikre skoleveje.

På udvalgsmødet, hvor jeg vil bringe sagen op, må vi evaluere snerydningen, og min ambition er, at København bør være mindst lige så effektive som Frederiksberg Kommune, hvor de allerede første morgen efter snefald har ryddet alle større veje.

i Nyt Skrevet 02 jan 2011 af Jakob Næsager  

Læs mere om...