RSS

Om

HVEM ER JAKOB?

Jakob Næsager
Født 1973

Uddannelse:
Cand. jur. 1997

Arbejde:
Kontorchef under Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bestyrelsesposter:
Fmd. for huslejenævn og bebeoerklagenævn
Formand for bestyrelsen i Sygeforsikringen Danmark i Hovedstaden
Best.medl. i Advokatkredsbestyrelsen for København

Politiske hverv:
Medl. af  Borgerrepræsentationen, gruppeformand

Medl. af teknik- og miljøudvalget (trafik- og erhvervsordfører), Københavns Rådhus

Medl. af borgerrådgiverudvalget, Københavns Rådhus

Bestyrelsesmedlem i Amager Strandpark I/S