RSS

Mere plads på vejene til 100.000 nye københavnere

Der skal være mere plads til alle københavnerne

Trængslen er vokset med 4 % i København. Vi har brug for en havnetunnel

Inden 2025 vokser indbyggertallet i København med 15 %. Når der kommer 100.000 nye københavnere, er det klart, at antallet af biler også vokser. Det er vigtigt, at vi med det samme får tænkt over, hvor vi skal finde plads til alle disse billister.

Bilkøerne vokser i København, skriver Ingeniøren her. Hvis vi stadig skal have en hovedstad, hvor der er plads til os alle sammen, er det nu, vi skal sætte ind.

Jeg har længe kæmpet for havnetunnelen. Regeringens infrastrukturkommission har peget på, at en havnetunnel er et af de projekter, der vil gøre allermest for at fjerne trængslen i København og omegn.

En havnetunnel vil også gavne københavnernes helbred. 95 % af udstødningspartiklerne fra bilerne kan renses i en tunnel. Så det er ikke bare en fornuftig indsats for trængslen i København, men også godt for miljøet og dermed for os allesammen.

Når byens indbyggertal vokser er det kun sund fornuft og rettidig omhu at gøre noget for at løse trængselsproblemerne. Vi kan ikke fylde ca 100.000 flere borgere ind på cykelstierne eller i metroen. Under COP15 var der ca 50.000 ekstra passagerer i Københavns kollektive trafik og både metro og busser var ved at bryde sammen.

Derfor har København brug for en havnetunnel, ligesom vi også har brug for en metroudvidelse og flere cykelstier. Det var de Konservative, der fik sat gang i byggeriet af Cityringen, og de Konservative har også lagt stemmer til alle nye cykelstier i København. Det gør vi, fordi vi tager byens trængselsproblemer alvorligt.

i Artikler Skrevet 08 nov 2013 af Jakob Næsager  

Læs mere om...

Skriv din kommentar