RSS

Folketingsvalg 2011

Folketingsvalget 2011 bliver et af de vigtigste i mange år. Valgets hovedtema er og bliver økonomi.

Vi konservative ønsker, at vi skal have en sund økonomi på både kort og lang sigt. Derfor skal vi have reformer, så vi fortsat har råd til velfærd. Vi skal ikke bare bruge løs for lånte penge. Hvis vi optager gæld, så bliver det bare fremtidige generationer, der kommer til at betale for vores velfærd. Vi konservative “ønsker ikke at efterlade regningen i børneværelset” for at bruge et udtryk af tidl. vicestatsminister Bendt Bendtsen, C.

Derudover er det vigtigt, at vi bliver dygtigere – derfor er uddannelse vigtig. Hvis ikke flere unge får en ungdomsuddannelse, og folkeskole-elverne når at lære endnu mere i deres skoletid, så bliver vi overhalet af andre lande. Kun hvis vi er de dygtigste, kan vi klare os i den internationale konkurrence.

Tryghed er også et vigtigt emne. Vi har alt for tit oplevet gadekampe og afbrændiger i gaderne i de seneste år. Andre oplever at blive berøvet i eget hjem. Der skal sættes flere kræfter i nd på at opklare disse forbrydelser, og når de skyldige bliver fanget. Forebyggelsen skal være bedre, så de kriminelle ikke havner i kriminalitet igen. Desværre er rigtig mage af de kriminelle psykisk syge – dem skal vi hjælpe med bedre tilbud allerede inden, de kommer ud i kriminalitet første gang.

Konsekvenserne af en rød regering – S og SF vil indgøre bompenge for at køre i København. Det er skadeligt og vil kvæle vækst i vores hovedstad. Allerede efter et år skal prisen endda stige.

S og SF har meldt sig ud af alle reformer. De stor uden for kommunalreformen, og de har ikke ønsket at deltage i reform af efterlønnen.

Svaret fra  S og SF er alt for ofte, at der bare skal bruges flere penge. Det er nødvendigt at se på, om vi får nok for pengene. Vi har ikke råd til at lade alting fortsætte uændret i en verden i hastig forandring.

Skatterne vil stige under en rød regering – både de direkte skatter og de indirekte skatter – bl.a. grønne afgifter- og de vil indføre nye skatter – bl.a. bompenge. Når skatterne stiger, bliver der pres på lønningerne, og inflationen vil stige sammen med arbejdsløsheden. Så kommer Danmark til at tabe konkurrence-evne og velfærd. Vi er nødt til at have orden i økonomien både på kort og på langt sigt – ellers kan vi ikke forblive et velfærdssamfund.

God valgkamp.

Hvis du har tid og lyst at give en hånd med i valgkampen, så send en mail eller ring.

i Nyt Skrevet 20 aug 2011 af Jakob Næsager  

Læs mere om...