RSS

Der skal være flere parkeringspladser til både cykel og bil

Det skal være lettere for de over 560.000 københavnere at finde et sted at parkere deres cykel og bil. Københavns befolkning vokser med ca. 100.000 frem mod 2025. Det betyder flere biler og cykler og dermed også et større behov for cykelstativer og parkeringspladser.

Jeg har derfor aktivt kæmpet for at skabe flere parkeringspladser. Torsdag den 31. oktober bakkede Borgerrepræsentation op om Konservatives forslag. Det betyder konkret 3500 flere parkeringspladser.
Samtidig har jeg arbejdet for at få omlagt mange af de eksisterende parkeringspladser til skråparkering. Undersøgelser viser, at det giver plads til mange flere biler og øger sikkerheden for de andre trafikanter.

Når Københavns befolkning vokser med over 15 % de næste 12 år, bliver der også flere og flere cykler. Derfor er jeg gået i gang med at undersøge mulighederne for at give plads til cykelstativer i ti-meterområdet ved lyskryds, hvor færdselsloven forhindrer bilparkering.

Det er god fornuft at sørge for parkering til københavnernes cykler og biler. Det holder gang i hjulene i København og sikrer et pænt bybillede, som både turister og københavnere kan nyde.

i Artikler Skrevet 04 nov 2013 af Jakob Næsager  

Læs mere om...