RSS

Betalingsringen – nej tak!

Betalingsringen er skadelig for København. Den vil skabe unaturlige barrierer, og den vil hindre vækst. I EU har vi skabt et frit indre marked for at optimere mulighederne for vækst og velstand. I København vil man nu gøre det modsatte, og oven i købet pålægge en skat for at færdes i landets hovedstad.

Betalingsringen har mange navne, der skal forsøge at sløre dens formål. I regeringsgrundlaget står, at muren rundt om København hedder “Betalingsring”:

Det er trods alt befriende ærligt at fortælle, at formålet med betalingsringen er at få nogle til at betale. Det er en københavnerskat, for det er en skat, der pålægges personer og varer, der skal ind i København.

Betalingsringen har ikke noget med trængsel at gøre. Der er ikke meget trængsel i København i forhold til andre storbyer. Hvis man ville gøre det lettere at komme rundt i København, kunne man gøre det mere attraktivt for den gennemkørende trafik at køre uden om byen. Det kunne man fx. gøre ved at lave en havnetunnel, så den gennemkørende trafik kunne ledes udenom eller under København. Med en havnetunnel ville der blive bedre plads over jorden til gående, cyklister og lokal trafik.

En havnetunnel gavner også miljøet, for hvis man leder trafikken ned i en tunnel, vil man kunne rense op til 95 % af udstødningspartiklerne. Trafikforskere har også dokumenteret, at en betalingsring kun har minimal betydning for miljøet.

En betalingsring vil begrænse væksten i København. Stockholm og Helsinki har væsentlig højere vækst end København, og mange internationale virksomheder slår sig hellere ned i Stockholm eller Helsinki end i København. Hvis vi lægger en ekstra skat på at færdes i København, vil vi skræmme endnu flere investorer, og dermed arbejdspladser væk fra København. Vi risikerer også, at mange arbejdspladser flytter ud af København – og måske til Malmø.

Den kollektive trafik kan hellere ikke rumme de 80-100.000 ekstra passagerer, som regeringen ønsker at flytte fra bilerne over i den kollektive trafik. Under Klimatopmødet i 2009 var der ca. 50.000 ekstra passagerer med den kollektive trafik i København, og både Metro og busser var ved at bryde sammen over mængden. Det vil være naivt at tro, at der kan være 80-100.000 ekstra passagerer hver dag. Desuden vil det tage mange år at udbygge den kollektive trafik til så mange ekstra passagerer. Med IC4-togene har vi set, hvor lang tid, det kan tage at få ekstra tog leveret.

Prisen er usikker, men meget tyder på, at det kommer til at koste 25 kr. at køre ind i København – og 25 kr. at køre ud af København – det vil sige 50 kr. pr.arbejdsdag, og ca. 11-12.000 kr. om året. I regeringsgrundlaget står, at betalingsringen skal give et overskud til statskassen på 2 mia. kr. om året. Det har siden vist sig fuldstændig urealistisk.

Betalingsringen koster mange penge at etablere. Den vil derfor først give overskud efter en del år. Pengene vil de røde partier bruge på mange ting – desværre ser det ud til, at der ikke er penge nok til alle deres mange ønsker.

Betalingsringen er og bliver en dødsejler.

i Nyt Skrevet 29 jan 2012 af Jakob Næsager  

Læs mere om...